Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Firmware bằng WIC Reset

Kiểm tra phiên bản Firmware máy in hiện tại của bạn.

Bạn có thể kiểm tra phiên bản Firmware hiện tại trong Máy in của bạn rất dễ dàng.

Kết nối máy in bằng cáp USB. Chạy phần mềm WIC.

Nhấp vào nút Report và bạn sẽ nhận được phiên bản Firmware hiện tại của máy in ở cuối báo cáo.

Kiểm tra WIC có hỗ trợ hạ cấp phiên bản Firmware máy in của bạn

Chạy phần mềm WIC. Chuyển đến tab Supported Models.

Đặt chuột của bạn vào chữ [i] ở bên trái của hàng tên máy in mà bạn cần xem. Bạn sẽ có thể thấy tất cả các chức năng có sẵn mà WIC có thể hỗ trợ bạn. Ngoài ra, bạn có thể xem Phiên bản Firmware có sẵn không để hạ cấp.


Nếu có sẵnphiên bản Firmware cũ hơn phiên bản Firmware hiện tại trong Máy in của bạn – Bạn có thể hạ cấp Firmware để giải quyết vấn đề khi Ink Cart Cartridge không thể được nhận ra bởi máy in vì Firmware của nó đã được cập nhật từ máy chủ Epson.

Chúc bạn thành công!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Key Reset Ink Pad Counter
Logo
Reset Password
Shopping cart