Hướng dẫn mở WIC RESET as Administrator trên Windows

Đầu tiên bạn cần tìm phần mềm để mở bằng as Administrator.

Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện cho WIC RESET.

>> Nhấn vào phần mềm WIC Reset >> Chuột phải > chọn Run as Administrator như hình dưới.

Cách luôn chạy chương trình với quyền quản trị viên

Điều gì nếu bạn muốn có một phần mềm luôn chạy với Administrator? Điều đó cũng có thể được thực hiện.

Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện cho WIC RESET.

>> Nhấn vào phần mềm WIC Reset >> Chuột phải > chọn Properties như hình dưới.

>> Chọn Compatibility >> Check vào Run this program as an adrminstrator >> Ok

Chúc bạn thành công!

Mua key WIC Reset Utility ngay bây giờ:

Added to wishlistRemoved from wishlist 3
WIC Reset Utility
Added to wishlistRemoved from wishlist 3
150.000
40%

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Key Reset Ink Pad Counter
Logo
Reset Password
Shopping cart