Phương thức vận chuyển

  1. Chúng tôi kinh doanh sản phẩm số, tất cả các sản phẩm được tạo tài khoản quản lý của khách hàng. Khách hàng có toàn quyền quản lý sản phẩm đã mua.
  2. Sau khi thanh toán thành công, thông tin sản phẩm sẽ được hệ thống tự động gửi về Email (thư điện tử) mà khách hàng đã nhập trong phần Thông tin mua hàng. Nếu khách hàng nhập sai thì có thể chỉnh sửa lại tại trong Thông tin tài khoản.
  3. Tất cả các sản phẩm đã thanh toán thành công sẽ được lập HÓA ĐƠN THANH TOÁN tự động để làm căn cứ bảo hành và xuất bản PDF gửi tự động về Email.
  4. Đối với khách hàng thanh toán COD chúng tôi sẽ tiến hành xác thực thông tin giao hàng và gửi sản phẩm đến khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng nhận được sản phẩm và thanh toán.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Key Reset Ink Pad Counter
Logo
Reset Password
Shopping cart