Tôi đã chuyển khoản và trả tiền cho Reset Key nhưng chưa nhận được?

Vui lòng kiểm tra hộp thư đến email của bạn trong vòng vài phút sau khi bạn đã chuyển khoản, gửi biên nhận đến địa chỉ adjprog.com@gmail.com và hoàn tất đơn đặt hàng.

Như thường lệ, Email thông báo Thanh toán đặt lại khóa thành công sẽ được gửi ngay sau khi đơn hàng kết thúc và bạn có thể đọc tin nhắn. Thanks .

Nếu bạn chưa nhận được email thông báo đơn đặt hàng của mình với việc đặt lại KEY ngay cả trong 10 phút – vui lòng kiểm tra thư mục rác và thư rác, đôi khi người quản lý của chúng tôi tìm thấy các thư đặt lại Khóa trong thư mục spam.

Một cách khác để nhận Đơn đặt hàng của bạn:

– Gửi ảnh biên lai chuyển khoản và thông tin đặt hàng.

– Chúng tôi sẽ trả lời bạn một vài giây sau khi nhận được phản hồi.

Chúc may mắn!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Key Reset Ink Pad Counter
Logo
Reset Password
Shopping cart